HBOT a szumy uszne

Jak wyleczyć szumy uszne – Nadzieja w Tlenoterapii hiperbarycznej

Terapia Hiperbarycznym Tlenem (HBOT) w Leczeniu Szumów Usznych

Wprowadzenie

Szumy uszne, znane również jako tinnitus, to dolegliwość polegająca na subiektywnym odczuwaniu dźwięków, takich jak dzwonienie, szumienie czy buczenie, bez zewnętrznego źródła dźwięku. Szumy te mogą mieć różną intensywność i charakter, co znacząco wpływa na jakość życia pacjentów, prowadząc często do problemów z koncentracją, snem oraz zdrowiem psychicznym. Wyzwania w leczeniu szumów usznych są znaczne, ponieważ ich etiologia jest złożona i nie do końca zrozumiana.

Terapia Hiperbarycznym Tlenem (HBOT) to metoda leczenia polegająca na podawaniu pacjentowi czystego tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia. HBOT jest powszechnie stosowana w leczeniu choroby dekompresyjnej, zatruć tlenkiem węgla oraz różnych schorzeń związanych z niedotlenieniem tkanek. Ostatnie badania sugerują, że HBOT może również przynieść korzyści pacjentom z szumami usznymi, zwłaszcza w przypadkach, gdy tradycyjne metody leczenia nie przynoszą zadowalających rezultatów.

W niniejszym artykule przyjrzymy się mechanizmom działania HBOT, przedstawimy przegląd najnowszych badań naukowych dotyczących jej skuteczności w leczeniu szumów usznych oraz omówimy praktyczne aspekty stosowania tej terapii. Naszym celem jest dostarczenie profesjonalistom medycznym rzetelnych informacji, które pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących leczenia pacjentów cierpiących na szumy uszne.

komory hiperbaryczne w medycynie

Mechanizm Działania HBOT

Terapia Hiperbarycznym Tlenem (HBOT) polega na umieszczeniu pacjenta w specjalnie zaprojektowanej komorze hiperbarycznej, gdzie oddycha on czystym tlenem pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Standardowo, ciśnienie w komorze jest podnoszone do poziomu 2-3 razy wyższego niż normalne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza.

Jak działa HBOT?

 1. Zwiększenie poziomu tlenu we krwi:

  • Podczas sesji HBOT, zwiększone ciśnienie pozwala na rozpuszczenie większej ilości tlenu w osoczu krwi. W warunkach normalnych, tlen transportowany jest głównie przez hemoglobinę, ale w trakcie HBOT, tlen może być również rozpuszczony bezpośrednio w osoczu, co znacząco zwiększa jego dostępność w organizmie.
 2. Poprawa natlenienia tkanek:

  • Zwiększone stężenie tlenu we krwi poprawia natlenienie wszystkich tkanek ciała, w tym tych, które są słabo ukrwione lub uszkodzone. Dzięki temu, HBOT wspomaga procesy regeneracyjne i naprawcze w tkankach, które mogą być niedotlenione, na przykład w wyniku urazu akustycznego lub innych czynników prowadzących do szumów usznych.
 3. Wpływ na układ słuchowy:

  • W kontekście szumów usznych, zwiększony poziom tlenu docierający do ucha wewnętrznego może wspierać regenerację komórek słuchowych oraz poprawić funkcjonowanie ślimaka, który odgrywa kluczową rolę w procesie słyszenia. W przypadku szumów usznych spowodowanych niedotlenieniem, HBOT może przyczynić się do zmniejszenia lub eliminacji objawów poprzez poprawę lokalnego ukrwienia i dostarczenia niezbędnych składników odżywczych.
 4. Redukcja stanu zapalnego:

  • Terapia HBOT wykazuje również właściwości przeciwzapalne, co może być korzystne w przypadkach, gdzie szumy uszne są związane ze stanami zapalnymi w obrębie ucha środkowego i wewnętrznego.

Typowa sesja HBOT trwa od 60 do 120 minut i wymaga serii powtarzanych sesji, zazwyczaj od 20 do 40, aby osiągnąć optymalne rezultaty. Proces jest bezpieczny, choć niektóre osoby mogą doświadczać chwilowego dyskomfortu związanego z klaustrofobią lub zmianami ciśnienia.

Terapia tlenem hiperbarycznym w domu oferuje wygodę i dostępność dla skutecznego leczenia. Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa, uwzględnianie potencjalnych ryzyk oraz poszukiwanie profesjonalnych wskazówek zapewniają sukces w terapii. Z odpowiednią troską, terapia tlenem hiperbarycznym w domu może stać się integralną częścią dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie.

Przegląd Badań Naukowych

Terapia Hiperbarycznym Tlenem (HBOT) zyskuje na popularności jako potencjalne leczenie szumów usznych, ale jej skuteczność jest nadal przedmiotem badań naukowych. W tej sekcji omówimy wyniki kluczowych badań dotyczących zastosowania HBOT w leczeniu szumów usznych, analizując zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki oraz wskazówki dotyczące przyszłych badań.

Badania Kliniczne i Wyniki

 1. Badania nad wczesnym zastosowaniem HBOT:

  • Badania wskazują, że HBOT może być najbardziej efektywna, gdy jest stosowana we wczesnym stadium szumów usznych, zwłaszcza w ciągu pierwszych trzech miesięcy od wystąpienia objawów. Na przykład, badanie przeprowadzone w Niemczech wykazało, że u pacjentów, którzy rozpoczęli terapię w ciągu trzech miesięcy od pojawienia się szumów usznych, 70% doświadczyło znacznego zmniejszenia objawów, a 30% z nich całkowicie wyzdrowiało (źródło).
 2. Efektywność HBOT w leczeniu chronicznych szumów usznych:

  • W przypadku chronicznych szumów usznych, trwających ponad sześć miesięcy, wyniki badań są mniej jednoznaczne. Według przeglądu literatury, HBOT nie przynosi znaczącej poprawy w przypadku chronicznych szumów usznych, co sugeruje, że terapia ta może być mniej skuteczna na późniejszych etapach choroby (źródło, źródło).
 3. Porównanie z innymi metodami leczenia:

  • W badaniach porównujących HBOT z innymi metodami, takimi jak farmakoterapia czy placebo, wyniki były mieszane. Niektóre badania wykazały, że HBOT jest równie skuteczna jak leczenie farmakologiczne, podczas gdy inne sugerują, że korzyści z HBOT mogą być bardziej widoczne, gdy jest ona stosowana jako terapia wspomagająca po nieudanych próbach innych metod leczenia (źródło).
 4. Randomizowane, kontrolowane badania kliniczne:

  • Randomizowane, kontrolowane badania kliniczne są niezbędne do oceny rzeczywistej skuteczności HBOT. Dotychczasowe badania sugerują, że HBOT może być korzystna, ale potrzeba dalszych badań z większymi grupami uczestników i dłuższym okresem obserwacji, aby uzyskać bardziej jednoznaczne wyniki (źródło).

Wnioski z Badań

 • Krótkoterminowe korzyści: Pacjenci, którzy rozpoczynają terapię HBOT w ciągu pierwszych trzech miesięcy od wystąpienia szumów usznych, mają większe szanse na poprawę.
 • Ograniczenia w przypadku chronicznych szumów usznych: Skuteczność HBOT w leczeniu chronicznych szumów usznych jest ograniczona i wymaga dalszych badań.
 • Potrzeba dalszych badań: Konieczne są bardziej zaawansowane badania kliniczne, aby w pełni ocenić skuteczność HBOT i określić optymalne protokoły leczenia.
szumy uszne - leczenie

Praktyczne Aspekty Leczenia

Leczenie szumów usznych za pomocą terapii hiperbarycznym tlenem (HBOT) wymaga dokładnego zaplanowania i ścisłego przestrzegania protokołów medycznych. W tej sekcji omówimy kryteria kwalifikacji pacjentów, typowy przebieg sesji HBOT oraz potencjalne efekty uboczne i środki ostrożności.

Kryteria Kwalifikacji Pacjentów

Nie wszyscy pacjenci z szumami usznymi są odpowiednimi kandydatami do terapii HBOT. Poniżej przedstawiamy kryteria, które pomagają lekarzom w ocenie, czy HBOT jest odpowiednia dla danego pacjenta:

 1. Czas trwania objawów: HBOT jest najbardziej skuteczna, gdy jest stosowana w ciągu pierwszych trzech miesięcy od pojawienia się objawów szumów usznych. Pacjenci z chronicznymi szumami usznymi mogą nie odnieść takich samych korzyści.
 2. Stan zdrowia ogólnego: Pacjenci muszą przejść wstępną ocenę stanu zdrowia, aby wykluczyć przeciwwskazania do HBOT, takie jak niektóre schorzenia płuc, niekontrolowana padaczka czy niektóre problemy z zatokami.
 3. Historia leczenia: Pacjenci, którzy nie odnieśli korzyści z innych metod leczenia szumów usznych, mogą być dobrymi kandydatami do HBOT jako terapii uzupełniającej.
 4. Indywidualne preferencje i tolerancja: Osoby z klaustrofobią mogą mieć trudności z przebywaniem w zamkniętej komorze hiperbarycznej, choć istnieją metody, aby pomóc im się zaadaptować.

Typowy Przebieg Sesji HBOT

Terapia HBOT jest przeprowadzana w specjalnie zaprojektowanych komorach hiperbarycznych, które mogą pomieścić jedną lub więcej osób. Oto jak wygląda typowa sesja HBOT:

 1. Przygotowanie: Przed rozpoczęciem sesji pacjent jest instruowany, aby zdjąć wszelkie metalowe przedmioty i ubrać się w odzież dostarczoną przez klinikę. Pacjent może również otrzymać leki uspokajające, jeśli ma skłonności do klaustrofobii.
 2. Wejście do komory: Pacjent wchodzi do komory i zajmuje miejsce. Komory mogą być jednoosobowe lub wieloosobowe.
 3. Zwiększenie ciśnienia: Ciśnienie w komorze jest stopniowo zwiększane do poziomu 2-3 razy wyższego niż normalne ciśnienie atmosferyczne. Proces ten trwa kilka minut i może powodować uczucie zatkania uszu podobne do tego, które występuje podczas lotu samolotem.
 4. Oddychanie czystym tlenem: Pacjent oddycha czystym tlenem przez maskę lub kaptur. Sesja trwa zazwyczaj od 60 do 120 minut, a typowy kurs leczenia obejmuje 20-40 sesji, przeprowadzanych codziennie lub co drugi dzień.
 5. Stopniowe obniżanie ciśnienia: Po zakończeniu sesji ciśnienie w komorze jest stopniowo obniżane do poziomu atmosferycznego, co trwa kilka minut.

Potencjalne Efekty Ubcoczne i Środki Ostrożności

Chociaż HBOT jest uważana za bezpieczną metodę leczenia, może wiązać się z pewnymi efektami ubocznymi i ryzykiem:

 1. Uszkodzenie ucha i zatok: Zwiększone ciśnienie może prowadzić do urazów błony bębenkowej lub zatok, szczególnie jeśli pacjent ma problemy z wyrównywaniem ciśnienia.
 2. Klaustrofobia: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać dyskomfort z powodu przebywania w zamkniętej przestrzeni. Leki uspokajające lub techniki relaksacyjne mogą pomóc złagodzić ten problem.
 3. Toksyczność tlenowa: Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia tlenu może prowadzić do toksyczności tlenowej, objawiającej się m.in. zawrotami głowy, nudnościami czy drgawkami. Jest to jednak rzadkie, zwłaszcza przy odpowiednim monitorowaniu.
 4. Problemy z płucami: Pacjenci z pewnymi schorzeniami płuc mogą być narażeni na większe ryzyko powikłań związanych z HBOT i powinni być dokładnie ocenieni przed rozpoczęciem terapii.

Porównanie z Innymi Metodami Leczenia

Terapia hiperbarycznym tlenem (HBOT) nie jest jedyną metodą stosowaną w leczeniu szumów usznych. W tej sekcji porównamy HBOT z innymi popularnymi metodami leczenia, omawiając ich zalety i wady oraz identyfikując przypadki, w których HBOT może być szczególnie skuteczna.

Tradycyjne Metody Leczenia Szumów Usznych

 1. Farmakoterapia:

  • Leki: Najczęściej stosowane leki to betahistyna, sterydy, leki przeciwdepresyjne oraz leki przeciwdrgawkowe.
  • Zalety: Mogą przynieść ulgę w objawach u niektórych pacjentów, zwłaszcza w krótkim okresie.
  • Wady: Skutki uboczne mogą obejmować zawroty głowy, nudności, zmiany nastroju i inne problemy zdrowotne. Efektywność farmakoterapii może być ograniczona i niejednolita w różnych przypadkach.
  • Przypadki użycia: Skuteczne głównie w przypadku ostrych i wczesnych stadiów szumów usznych.
 2. Terapia dźwiękiem:

  • Aparaty słuchowe i generatory dźwięku: Urządzenia te emitują tzw. „biały szum” lub inne dźwięki, które pomagają maskować szumy uszne.
  • Zalety: Mogą przynieść ulgę bez konieczności stosowania leków. Są szczególnie pomocne w cichym otoczeniu, gdzie szumy uszne są bardziej zauważalne.
  • Wady: Nie eliminują przyczyny szumów usznych, a jedynie maskują objawy. Mogą być kosztowne i wymagają regularnego noszenia.
  • Przypadki użycia: Skuteczne w przypadku pacjentów, którzy mają trudności z koncentracją lub snem z powodu szumów usznych.
 3. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT):

  • Psychoterapia: CBT pomaga pacjentom zmienić sposób myślenia i reagowania na szumy uszne.
  • Zalety: Może zmniejszyć stres i poprawić jakość życia poprzez zmianę postrzegania szumów usznych.
  • Wady: Wymaga zaangażowania czasu i regularnych sesji terapeutycznych. Nie zawsze przynosi natychmiastowe rezultaty.
  • Przypadki użycia: Skuteczna dla pacjentów, u których szumy uszne wywołują znaczący stres i problemy emocjonalne.

Zalety i Wady HBOT

Zalety HBOT:

 • Wzrost poziomu tlenu: HBOT zwiększa dostępność tlenu w uszkodzonych tkankach, co może wspierać procesy regeneracyjne.
 • Redukcja stanu zapalnego: Zwiększona ilość tlenu może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego, który może przyczyniać się do szumów usznych.
 • Bezpośrednie działanie na układ słuchowy: HBOT może poprawić funkcjonowanie ślimaka i komórek słuchowych, co jest kluczowe w leczeniu szumów usznych.

Wady HBOT:

 • Koszty: Terapia HBOT jest kosztowna i zazwyczaj nie jest refundowana przez ubezpieczenie zdrowotne.
 • Potencjalne efekty uboczne: Ryzyko uszkodzenia uszu, zatok oraz toksyczności tlenowej.
 • Klaustrofobia: Niektórzy pacjenci mogą mieć trudności z przebywaniem w zamkniętej komorze.

Przypadki, w Których HBOT Jest Najbardziej Skuteczna

HBOT może być szczególnie skuteczna w następujących przypadkach:

 • Wczesne stadia szumów usznych: Pacjenci, którzy rozpoczną terapię w ciągu pierwszych trzech miesięcy od wystąpienia objawów, mają większe szanse na poprawę.
 • Szumy uszne związane z niedotlenieniem: Pacjenci, u których szumy uszne są wynikiem niedotlenienia tkanek, mogą odnieść korzyści z HBOT.
 • Niepowodzenie innych terapii: HBOT może być rozważana jako terapia uzupełniająca dla pacjentów, którzy nie odnieśli korzyści z innych metod leczenia.
szumy uszne - leczenie

Przypadki Kliniczne i Opinie Specjalistów

Przypadki Kliniczne

 1. Badanie nad skutecznością HBOT w szumach usznych

  • Opis badania: Przegląd literatury dotyczącej efektu terapii hiperbarycznym tlenem (HBOT) w porównaniu do terapii konwencjonalnych, placebo lub braku leczenia w przypadkach nagłej idiopatycznej utraty słuchu, urazów akustycznych, szumów usznych wywołanych hałasem oraz nagłej głuchoty. (źródło)
  • Przebieg leczenia: Badanie obejmowało 18 pacjentów poddanych pierwotnie HBOT oraz 4109 pacjentów, którzy przeszli terapię HBOT jako terapię wtórną po nieudanych konwencjonalnych terapiach.
  • Wyniki: W przypadkach, gdzie HBOT była stosowana w ciągu 2-6 tygodni od początku objawów, 50% pacjentów odnotowało znaczne poprawy słuchu w co najmniej trzech częstotliwościach o ponad 20 dB, jedna trzecia pacjentów miała umiarkowaną poprawę (10-20 dB), a 13% nie odnotowało poprawy. 4% pacjentów nie miało już szumów usznych, 81,3% zauważyło zmniejszenie intensywności, a 1,2% zauważyło wzrost intensywności szumów usznych.
 2. Prospektywne badanie nad połączeniem HBOT i ekstraktu z miłorzębu japońskiego

  • Opis badania: Badanie przeprowadzone przez Dr. Richarda Holy i współpracowników oceniało efektywność kombinacji HBOT i ekstraktu z miłorzębu japońskiego u pacjentów z szumami usznymi. (źródło)
  • Przebieg leczenia: 36 pacjentów z 55 uszami, którzy nie doświadczyli poprawy po leczeniu betahistyną, zostali poddani 6-tygodniowej terapii HBOT z jednoczesnym stosowaniem ekstraktu z miłorzębu japońskiego.
  • Wyniki: Tinnitus ustąpił u 5,4% pacjentów, 36,4% odnotowało złagodzenie objawów, a 41,8% doświadczyło ogólnej poprawy. Intensywność szumów usznych przed i po terapii zmniejszyła się z 41 dB do 38 dB.

Opinie Specjalistów

 

 1. Przegląd literatury Cochrane na temat HBOT w leczeniu nagłej idiopatycznej utraty słuchu i szumów usznych:

  • Stwierdzenia: „There is some evidence that HBOT improves hearing when compared to placebo in patients with acute idiopathic sudden sensorineural hearing loss (AISNHL), particularly when used early. However, the quality of the evidence is low, and further high-quality research is needed.” (źródło)
 2. Badanie przeprowadzone przez Dr. Pavola Prazenicę i współpracowników:

  • Stwierdzenia: „The values of tinnitus intensity after combined therapy are statistically significantly lower (p = 0.046). We have shown that both methods treatment of tinnitus are statistically significant.” (źródło)

Podsumowanie

Kluczowe Wnioski

 1. Wczesne Zastosowanie: Terapia hiperbarycznym tlenem (HBOT) jest najbardziej skuteczna, gdy jest stosowana we wczesnych stadiach szumów usznych, zwłaszcza w ciągu pierwszych trzech miesięcy od wystąpienia objawów. Badania wykazują, że pacjenci, którzy rozpoczęli terapię HBOT wcześnie, doświadczyli znacznego zmniejszenia intensywności szumów usznych.

 2. Chroniczne Szumy Uszne: Skuteczność HBOT w leczeniu chronicznych szumów usznych jest ograniczona. Badania sugerują, że pacjenci z chronicznymi szumami usznymi, trwającymi dłużej niż sześć miesięcy, mogą nie doświadczać tak dużych korzyści jak ci, którzy rozpoczęli leczenie wcześniej.

 3. Kombinacja Terapii: Kombinacja HBOT z innymi metodami leczenia, takimi jak ekstrakt z miłorzębu japońskiego, może przynieść dodatkowe korzyści. Badania wykazały, że pacjenci, którzy nie reagowali na leczenie betahistyną, doświadczyli poprawy po terapii HBOT w połączeniu z ekstraktem z miłorzębu japońskiego.

Rekomendacje dla Pacjentów i Specjalistów

 1. Kwalifikacja Pacjentów: Pacjenci powinni być dokładnie ocenieni pod kątem kwalifikacji do terapii HBOT, uwzględniając czas trwania objawów, stan zdrowia ogólnego oraz historię wcześniejszego leczenia.
 2. Plan Leczenia: Terapia HBOT powinna być zaplanowana jako część szerszego planu leczenia, który może obejmować farmakoterapię, terapię dźwiękiem oraz terapię poznawczo-behawioralną.
 3. Monitorowanie Efektów: Pacjenci poddawani HBOT powinni być monitorowani pod kątem efektów terapii oraz ewentualnych efektów ubocznych, takich jak urazy uszu, klaustrofobia czy toksyczność tlenowa.
 4. Dalsze Badania: Specjaliści powinni zachęcać do dalszych badań nad efektywnością HBOT w leczeniu szumów usznych, aby lepiej zrozumieć mechanizmy działania i optymalne protokoły leczenia.

Wnioski Końcowe

Terapia hiperbarycznym tlenem (HBOT) jest obiecującą metodą leczenia szumów usznych, zwłaszcza w przypadkach wczesnych i związanych z niedotlenieniem. Choć efektywność HBOT w leczeniu chronicznych szumów usznych jest ograniczona, terapia ta może przynieść ulgę pacjentom, którzy nie zareagowali na inne metody leczenia. Konieczne są dalsze badania, aby w pełni ocenić skuteczność HBOT i określić optymalne protokoły leczenia.

Bibliografia

 1. Dr. Praveen Saxena, HBOT Clinic
 2. Tinnitus UK, Hyperbaric Oxygen
 3. NCBI, Hyperbaric Oxygen Therapy in Tinnitus with Normal Hearing
 4. NCBI, Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy in Comparison to Conventional or Placebo Therapy
Scroll to Top